O NÁS


Co vůbec víme o historii soutěže, kterou známe dnes pod již odezněným názvem "odborářská"?

Vlastní prazáklad turnaje lze datovat zároveň s zprovozněním krytého zimního stadionu v Benešově. To

se psal rok 1975, kdy první nadšenci z řad hokejových příznivců založili tehdejší "Odborářskou soutěž".

Ta se postupně rozrůstala a zdokonalovala po všech stránkách. Nejprve se hrálo prakticky v teplákách a

bez pravidel, na lední plochu si přispívali již tenkrát účastníci. Jak soutěž nabývala na prestiži, počínaly se

angažovat prostřednictvím odborových organizací různé podniky, platily led a později financovaly dresy

a výstroj.

Začínalo se s 10 mužstvy, jejich počet postupem času narůstal až na dvacet týmů, rozdělených do dvou

skupin. Stagnující moment soutěž zaznamenala před revolucí, kdy se počet mužstev částečně zredukoval.

Po revoluci 1989 byl turnaj přejmenován na "Turnaj neregistrovaných hokejistů". V této době soutěž

hrálo do dvaceti mužstev. Pro většinu podniků byla soutěž nadbytečnou finanční zátěží a tak pozvolna

financování přecházelo na samotné účastníky turnaje a jejich sponzory. To byl pro benešovský okres

zlomový moment pro zachování rekreační soutěže nejrychlejší kolektivní hry. Nebývalým úsilím pravých

hokejových "srdcařů" byl turnaj zachován a naopak se začal rozšiřovat.

Dnešní organizátor "Městské sportovní zařízení" (dále jen MZS) vznikly v roce 1992, čímž zanikl jejich

předchůdce Okresní správa pro tělovýchovné a rekreační sporty, která doposud soutěž částečně

organizovala. O rok později pod MSZ přešel i zimní stadión a tím byly vytvořeny ideální podmínky pro

organizaci soutěže.

.

Na přelomu sezóny 1995/96 změnil tehdejší "Turnaj neregistrovaných hokejistů" organizační strukturu a

jméno. A to sice na nynější dlouhodobou soutěž "O putovní pohár ředitele MSZ". Zároveň byla stanovena

pro dokonalejší orientaci oficiální zkratka "NHLH" (Neregistrovaní Hráči Ledního Hokeje). Zásadních

změn doznaly pravidla a propozice turnaje. Veškerá agenda spojená s organizací a vedením výsledků byla

již zpracovávána na PC ELAK Benešov. Turnaj NHLH začal expandovat a získávat nebývale na prestiži.

Do soutěže se hlásila mužstva z okolních okresů a hlavního města.

V roce 1996 již startovalo šestadvacet mužstev, což znamenalo zhruba 500 rekreačních sportovců. O rok

později to bylo již 28, další rok 30 a v roce 1999 dokonce 32 klubů. Za sezónu 2002/2003 překročil počet

hráčů soutěže 760.

O Turnaji je známé, že má poměrně tvrdá pravidla, jejich základ je v mezinárodních pravidlech ledního

hokeje a soutěžním řádu ledního hokeje ČSLH. Vlastní propozice striktně a jasně upravují zvláštní

turnajové ustanovení zejména v oblasti omezení startu výkonnostních hokejistů, definice hracího času,

struktury a řízení soutěže.

Jednotlivé zápasy NHLH řídí převážně kvalifikovaní rozhodčí registrovaní ČSLH. Hlavní filozofií HNLH

je zásada, že v soutěži nesmí nastoupit žádný registrovaný hráč. Dokonce musí existovat jistý odstup od

doby, kdy hráč zanechal své aktivní činnosti. Jedná se výhradně o rekreační soutěžení. Zúčastněné týmy

mají podmínky soutěže prakticky ve svých rukou. Vždy v polovině července se plánuje úvodní schůze, ve

které hlavní pořadatelé hodnotí minulou sezónu a členové oddílu předkládají připomínky či změny

propozic, které se pro následující sezónu schvalují hlasováním. Tím, že oddíly dávají podmětné návrhy

propozic a mají rozhodné slovo činí soutěž stále flexibilnější, zajímavější a přitahují účastníky z širokého

okolí.

Vzhledem k počtu startujících mužstev je NHLH rozdělena na dvě výkonnostní skupiny. Obě jsou podle

výsledků poměrně vyrovnané, dvouciferné výsledky zde vznikají ojediněle. Téměř se nevyskytují.

Vyrovnanost špičky je opravdu vysoká. Mužstva od druhého do šestého místa jsou po hokejová stránce

téměř rovnocenná. Mezi mužstvy také panuje obrovská rivalita, dochází k nejrůznějším přestupům a

lanařením jako v jiných soutěžích.

Poslední dobou je tu zájem okresního svazu ledního hokeje, aby z HNLH mužstva přestoupili a hráli

organizovanou soutěž, tzv. okresní přebor. NHLH se hraje od září do března a má oproti konkurenčním

soutěžím ČSLH mnohem více odehraných zápasů. Nadcházející sezóna opět signalizuje zájem nových

mužstev.

Valná většina startujících oddílů je po finanční stránce soběstačná, peníze na absolvování sezóny skládají

samotní hráči, resp. spříznění sponzoři - hráči jednotlivých mužstev a jejich partneři. Výjimečně se

financování účastní původní zaregistrované firmy. Dosti častým jevem je přežívající název mužstva, pod

kterým mužstvo oficiálně vystupuje i přesto, že jej majitel dresů již nefinancuje. Důvodem je ekonomická

situace s ohledem výrazné finanční zatížení na nákup nových dresů.

Turnaj neregistrovaných hráčů má dlouhodobou tradici a veřejnost je mu čím dál tím více příznivě

nakloněna. Za to všem příznivcům děkujeme a nám, jako pořadatelům a všem zúčastněným, to přináší

pocit pohody a uspokojení

.

Všechna práva vyhrazena | Czech Hockey Masters s.r.o.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky